Iedere kookgroep wordt geleid door een chef. De chef bespreekt op de kookavond de receptuur met de kookvrienden en geeft praktische tips. Daarnaast assisteert de chef bij de bereiding van de gerechten.

De chef is verder verantwoordelijk voor de financiële administratie van de avond. Hij vertegenwoordigt de groep op de chefsavond, welke 2 keer per jaar met het bestuur wordt gehouden. Hij of een ander lid van de groep,neemt 1x per maand deel aan de voorkookavond waar de receptuur voor een nieuwe maand wordt uitgeprobeerd.

Binnen een groep kan een chef door een sous-chef en een sommelier worden bijgestaan.

Bij nieuw samengestelde groepen kan een chef vanuit de groep worden gekozen of kan er een beroep gedaan worden op het bestuur om (tijdelijk) een chef uit het ledenbestand voor te dragen om de nieuwe groep op weg te helpen.